E-İLKOGRETİM.NET

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez

1- Aşağıdakilerden hangisi canlı varlık değildir?

a. fil                        b. çam                      c. hava

2-Canlılar, aşağıdakilerden hangisine göre sınıflandırılırlar?

a.  Fiziksel özelliklerine

b.  Hareket şekillerine

c. Yaşadıkları ortama

3-Bir karıncanın yaşaması için aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı yoktur?

a. solunum              b. barınma                c. gezme

4- Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınan önlemlerdendir?

a.  Dayanıklı evler yapmak

b. Ağaçlandırma yapmak

c. Akarsulara baraj yapmak

5-Japonya’da evlerin raylı bir sistem üzerine yapılması hangi doğal afete karşı alınan önlemdir?

a. heyelan               b. sel baskını             c. deprem

6- Halkın nehir kenarına yerleşmemesinin nedeni hangi doğal afettir?

a. deprem               b. sel baskını             c. çığ

7-Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnektir?

a.  Kafetse kuş beslemek

b. Saksıda çiçek yetiştirmek

c.  Denizde balık görmek

8- Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye zarar verir?

a. Sokak köpeğini alıp evde beslemek

b.  Okul bahçesini ağaçlandırmak

c.  Ördekleri avlamak

1. Insan

2.  Hayvan

3.  Bitki

9-Doğanın kirlenmesi; yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini etkiler?

a. yalnız 1                b. 1 ve 2                    c. 1, 2 ve 3

10- Plansız ve düzensiz kentleşme aşağıdakilerden hangisine zarar vermez?

a. doğaya                 b. elektriğe                c. canlılara


Benzer Dosyalar: